Δημιουργήστε το δική σας Ομάδα Συνεργασίας

MEDTING Collaboration Groups

το MEDTING σας επιτρέπει τώρα να δημιουργήσετε ομάδες εργασίας, όπου οι χρήστες θα μπορούν να συνεργαστούν και να διαμοιραστούν κλινικές περιπτώσεις και εικόνες ιδιωτικά μεταξύ τους. Κάθε ομάδα αναγνωρίζεται από ένα λογότυπο και διευθύνεται από ένα διαχειριστή της ομάδας. Η λειτουργικότητα των ομάδων και η διαχείριση στο MEDTING έχει ένα μικρό μηνιαίο πάγιο. Η λειτουργικότητα των ομάδων και η διαχείριση στο MEDTING έχει ένα μικρό μηνιαίο πάγιο.

  • Δημιουργήστε, μοιραστείτε και να συνεργαστείτε με τους συνεργάτες σας σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον
  • Χρησιμοποιήστε ισχυρά εργαλία, όπως η Ροή Εργασιών των Περιπτώσεων
  • Επαναχρησιμοποίηση της γνώσης της ομάδας και σε άλλες ιστοσελίδες μέσω MEDTING Mashups
  • Οργανώστε την ομάδα σας, χρησιμοποιώντας ειδήσεις και εσωτερικά μηνύματα
  • Send