Αποτελέσματα Αναζήτησης : 'Erysipelas' 1 αποτελέσματα

  1. Piodermas primarios no necrotizante: Erisipela.

    δημοσιεύονται στο 02 Μάρ 2008 Με Villoslada Gelabert

    Paciente de 86 años que inicia de forma aguda ( 36 horas) episodio de escalofríos y fiebre de hasta 38ºC con la aparición de un rash edematoso-eritematoso...