Αποτελέσματα Αναζήτησης : 'Pathology' 18 αποτελέσματα

 1. Case-3

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  41-year-old electrician, has an enlarged thyroid gland, and a fine needle aspiration was equivocal for malignancy. A partial thyroidectomy was performed to...

 2. Case-2

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  A 56-year-old city bus driver, has a right thyroid nodule. A fine needle aspirate cytology specimen was reported as suspicious for malignancy. A total...

 3. Carcinoma escamoso pulmonar: Punción transbronquial

  δημοσιεύονται στο 26 Ιούλ 2008 Με Magdalena García-Bonafé

  Broncoscopia: Dra. Isabel Mir. Imagenes broncoscópica y citológicas (extensiones y bloque celular) de un carcinoma escamoso pulmonar diagnosticado por...

  Case-1

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  57-year-old convenience store clerk, has a history of a prominent nodule in the right lobe of her thyroid gland. A fine needle aspirate of the thyroid...

 4. Case-4

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  53-year-old teacher, presents with hypertension and hirsutism. A CT scan showed a mass in the left adrenal greater than 4 cm in size. The physician decided...

 5. Case-5

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  50-year-old truck driver, is stricken with an abrupt, precipitous elevation in blood pressure. His symptoms are also associated with tachycardia,...

 6. Case-6

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  40-year-old driving instructor, has a history of renal stones and pain in her abdomen. Her serum calcium level is elevated. A parathyroid gland was...

 7. Case-7

  δημοσιεύονται στο 07 Μάι 2009 Με Prashant Jani

  53 years male,History of hypertension and tachycardia,MRI abdomen:-Left adrenal mass:- size 5.8 cm Right renal mass:- size-3.0cm Microscopic examination of...